Particle Theory and Cosmology Group Personnel

[ ENGLISH | JAPANESE ]

Staff and Postdocs (in Japanese)


List of Members and Links to Individual Pages

Faculty

Name e-mail (@ tuhep.phys.tohoku.ac.jp)
Hikasa, Ken-ichi hikasa
Yamaguchi, Masahiro yama
Yang, Jin Min jmyang
Watamura, Satoshi watamura
Sumino, Yukinari sumino
Ishikawa, Hiroshi ishikawa
Takahashi, Fuminobu fumi
Hotta, Masahiro hotta
Yamada, Youichi yamada
Yokozaki, Norimi yokozaki
Naruko, Atsushi naruko

Postdocs

Carow-Watamura, Ursula ursula
Berwein, Matthias m_berwein
Nagai, Ryo nagai

Graduate Students (DC)

Bessho, Taiki tbessho
Kaneko, Yukio y_kaneko
Takaura, Hiromasa t_hiromasa
Trevison Solano, Jose Daniel jose
Daido, Ryuji daido
Kaneko, Tomokazu t_kaneko
Fujitani, Yoshio fujitani
Ho, Shu-Yu ho.shu-yu.q5@dc.tohoku.ac.jp

Graduate Students (MC)

Kuge, Tomonari kuge
Takezawa, Shohei takezawa
Tsujikawa, Naoki tsujikawa
Yamaguchi, Koji k_yamaguchi
Matsukawa, Kohei matsukawa
Miura, Kohei miura
Nishioka, Toshiro nishioka
Sekiya, Shusuke sekiya
Tomitsuka, Takeshi tomitsuka

Secretaries

Iwabuchi, Minako
Tanaka, Risa

Home
Last updated: Nov 07, '17